IntegrationsMentor tilbyder:

IntegrationsMentor yder individuel arbejdsmarkedsrettet mentorstøtte til mennesker med svære livsbetingelser.

Hos IntegrationsMentor tilbydes specialiserede kompetencer i at forstå og arbejde med etniske minoriteters kulturelle, sociale og helbredsmæssige udfordringer med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Alle forløb skræddersys efter borgernes individuelle behov.

Dekoration med blade

IntegrationsMentor er:

Antropolog Nina Bundgaard Holck

Jeg har i 4 år arbejdet som jobkonsulent i Helsingør Kommune. Her har jeg vejledt og hjulpet fortrinsvist flygtninge/indvandrere i matchgruppe 2 og 3 i at navigere i det kommunale system, og til at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked. Jeg har et bredt og indgående kendskab til lovgivning og praksis i jobcentrene, samt erfaring i at arbejde målrettet med sårbare borgeres udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet.

Dekoration med blade

IntegrationsMentor indgår i tæt samarbejde med:

PARTA:

V/ Ulla Andersen og Susanne Wodskou. Mentorer specialiseret i misbrug, misbrugsfamilier og voksne børn af misbrugere.
www.parta.dk

N.U Translation:

V/ Nermin Kemnitz og Halla Al-Bacha. Tyrkisk og arabisk tolkebureau.
Specialiseret familiekonsulent-, støttekontaktperson- og mentorvirksomhed.

Mentorkompagniet:

V/ Martin Engelbert-Petersen.
Uddannet socialpædagog med speciale i livsmestring, erhvervs- og uddannelsesrettet mentoring.
www.mentor-kompagniet.dk

Amondo:

V/ Mette Wybrandt. Projektkonsulent specialiseret i demokratisk deltagelse, borgerinddragelse og medborgerskab.
www.amondo.dk